booking.com

REGULAMIN STRONY

 • Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady korzystania z witryny internetowej zamieszczonej pod adresem www.wakacyjnyczas.pl, zwanej dalej Witryną.
 • Na podstawie Regulaminu, dostęp do Witryny ma każdy posiadający dostęp do sieci internetowej.
 • Regulamin jest dostępny nieodpłatnie, poprzez umieszczenie w Witrynie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 • Skorzystanie z Witryny oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
 • Korzystanie z Witryny umożliwia bezpłatne:
  • przeglądanie i odczytywanie materiałów, zawierających opinie, komentarze i informacje, przedstawione w formie tekstu i grafiki,
  • zamieszczanie własnych uwag, opinii i komentarzy,
  • otrzymywanie newsletter’ów i innych informacji, na adres e-mailowy – w przypadku wyrażenia zgody,
  • założenie własnego konta autorskiego, pozwalającego na publikowanie własnych artykułów,
  • artykuły mogą być przesyłane także drogą e-mailową; niezależnie od formy przekazu, podlegają moderacji,
  • komentarze pojawiają się na Witrynie bez okresu weryfikacji, a analiza ich treści odbywa się ex-post i w przypadku naruszenia zasad zawartych w Regulaminie są one usuwane.
 • Na Witrynie zamieszczane są, na zasadach współpracy partnerskiej, oferty sprzedaży usług. Witryna nie jest właścicielem, ani dysponentem systemów sprzedażowych, z którymi umożliwia połączenie.
 • Zakup usługi lub produktu odbywa się na zasadach określonych przez właściciela strony, z którą nastąpiło przełączenie z Witryny.
 • W przypadku dokonania zakupu, założenia rezerwacji, zamówienia usługi na stronie internetowej, do której nastąpiło przełączenie z Witryny, stroną umowy dla użytkownika jest właściciel strony internetowej, na której doszło do zakupu towaru lub usługi lub założenia rezerwacji.
 • Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakość, terminowość wykonanych usług lub dostarczonych towarów – w wyniku przełączenia na inną stronę, nie należącą do Witryny - ani w żaden sposób nie odpowiada za skutki dokonanej w ten sposób sprzedaży towarów i usług.
 • Witryna umożliwia zamieszczanie odpłatnych reklam, według oddzielnie określonych zasad.
 • Prawidłowe korzystanie z Witryny możliwe jest przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań:
  • komputer z procesorem Pentium 200 MHz, pamięcią RAM 32 MB, z systemem operacyjnym i przeglądarką internetową,
  • przeglądarki internetowe:  Internet Explorer 7, Firefox 16 lub odpowiedniki innych firm.
 • Witryna nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane na niej opinie i komentarze, a w szczególności za treści wprowadzane przez jej użytkowników.
 • Witryna nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkowników treści na niej zamieszczanych.
 • Kopiowanie tekstów zamieszczanych w Witrynie lub ich fragmentów i publikowanie na innych stronach internetowych lub w innych mediach, jest dozwolone pod warunkiem zamieszczenia jednoznacznej i zauważalnej informacji o źródle pochodzenia tekstu. W przypadku stron internetowych, skopiowany tekst powinien zostać opatrzony czynnym linkiem do Witryny, z atrybutem rel=”follow”.
 • Zakazane jest publikowanie treści niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszającymi normy moralno-etyczne i łamiącymi obowiązujące regulacje prawne.
 • Witryna może używać plików „cookies”, w trakcie jej przeglądania. Pliki te są połączone wyłącznie z przeglądarką komputera, z którego połączono się z Witryną, a użytkownicy pozostają anonimowi.
 • Witryna jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (z późn. zmianami) i dba o ich bezpieczeństwo. Dane te są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Wszelkie reklamacje składać można na adres biuro1@wakacyjnyczas.pl. Odpowiedź udzielona zostanie w ciągu 30 dni.

Powrót do STRONY GŁÓWNEJ